Del 3. Tragedien i Sorø 5. maj 1945...............Webmaster: Dines BogøDel 1. Del 2. Del 4. ..... Dines Bogø ...... Del 5. Del 6. Del 7. ..... Dines Bogø ...... Foredrag om tragedien Sorø: Generelt


Dines Bogø

bogø Krydset set mod Ringstedvej, som det så ud i 1945. Man havde udlagt søm på vejen lige vest for sportshallen, der anes til højre i baggrunden.

Da den sorte vogn nærmede sig Sorø ved 13-tiden var man overbevist om, at det var en af de omtalte vogne med "Hipo-folk".(Postkort fra ca. 1955. Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn).


I den nu nedrevne villa yderst til venstre fulgte familien Frandsen optakten fra stuevinduet. En modstandsmand gjorde tegn til dem om, at de skulle holde sig væk fra vinduerne. De mange modstandsfolk havde fordelt sig på begge sider af vejen.Kort før vognen fra Roskilde kom til Albertistøtten med 80-90 km i timen lød der flere brag efterfulgt af et langtvarende kraftigt skyderi.

Mange bygninger og ruder i omkringliggende bygninger blev ramt af projektiler. Familien Frandsen havde trukket sig væk fra stuevinduet, som også blev ramt.5. maj 1945 - Albertistøtten - Dines Bogø
Lige efter, at Ford-vognen fra Roskilde har passeret sømspærringen på Ringstedvej kører en lastvogn nordfra ind i Albertidkrydset.

Den kommer fra Pedersborg, hvor modstandsfolk har hentet benzintønder fra lagre i Bromme og Ødemark. Tønderne står på ladet af lastvognen, hvor der også sidder 3-4 mand. En af mændene på ladet bliver ramt af et projektil i selve krydset.

Der bliver skudt hen over lastvognen mod Ford-vognen på Ringstedvej. Bl.a. bliver der skudt fra 1.sal på Møllegården. Lastvognen når lige over krydset og gør holdt i Alleen. Mandskabet fra lastvognen løber tilbage til krydset og ser der Ford-vognen, der holder ud for Møllegården med de tre døde og den hårdt sårede.Dines Bogø
Krydset set mod "Ringsted" 24. maj 2011. Af endnu uopklarede årsager begynder folkene ved vejspærringen en kraftig beskydning af chauffør og de tre passagerer.

Flere af Sorøfolkene fortæller, at vognen ikke nedsatte farten og at første skud kom fra vognen! Skydningen fra de næsten 40 mand ved vejspærringen varer måske et minut. Vognen blev beskudt med håndvåben, rekylgeværer og der blev kastet enkelte håndgranter.

10 minutters skydning som angivet i et referat er meget stærkt overdrevet og det man evt. har opfattet som skud fra vognen, kan være de smæld det gav, da hjulene punkterede.

Dines Bogø
5. maj 1945. Kurérvognen bliver fejlagtig beskudt ved vejspærringen i Sorø.
(Gengivet med tilladelse fra tegneren Kjeld Mulbjerg).

Dines Bogø
Flere fortæller at mange af de afgivne skud kom fra de lokale modstandsfolk, der stod ved Lars Rasmussens lægebolig på nordsiden af Ringstedvej (Hovedvej 1).


Krydset, som det kunne have set ud, da vognen fra Roskilde nærmede sig. Krydset fotograferet 24. maj 2011.


Området, hvor begivenhederne udspillede sig 5. maj 1945 kl. 13.00. (Foto ca. 1955: Sorø Lokalarkiv).


Fotos er taget umiddelbart efter, at vognen er blevet tvunget til standsning og de fire mand "nedkæmpet". (Roskilde Lokalarkiv).


Foran "Møllegården", Slagelsevej 1. 5. maj 1945 og 24. maj 2011. Resten af dagen 5. maj 1945 troede man i Sorø, at det var nogle "satans Hipo-folk", der var skudt. Erik Clausen, iført grønlig jakke og blå benklæder, sad på forsædet ved siden af chaufføreren Knud Andersen, der var iført CB-uniform. (Fotos: Roskilde Lokalarkiv).

Kuréren Erik Andersen, der var iført lang sort frakke, sad på bagsædet med Børge Olesen.

Man havde godt lagt mærke til, at vognen var udstyret med Frihedsbevægelsen flag og enkelte i vognen bar frihedskæmperarmbind, men man formodede, at det var Hipo-folkenes forsøg på camouflage.

Vidner fortæller, at efter vognen var bragt til standsning blev der kastet håndgranter ind i vognen og ind under vognen. Det berettes også, at både modstandsfolk og tililende var stærkt ophidset. Hver gang man trak en af de døde eller den sårende ud fra bilen blev der råbt hurra.

En af de mange, der står ved vognen og kigger siger, at der måske er noget galt. De omkringstående bliver rasende og beder ham tie stille, når nu de lige har nedkæmpet en Hipo-vogn.

Tre fra vognen døde øjeblikkelig efter beskydningen. Børge Olesen, der var iført grå spidsbukser og støvler, sad på bagsædet. Han blev meget hårdt såret, men nåede at stønne, at han ikke forstod meningen, da de var modstandsfolk fra Roskilde. Han døde kort tid efter. I.flg. et enkelt vidne havde han dog kun sagt, at hans papirer var falske. I hans lommeur var der dog indgraveret hans rigtige navn.

Inden man var kørt fra Roskilde ville Børge Olesen give besked til sin kone i Asylgade om, at han havde en opgave for en kurér. Da det trak lidt ud besluttede de øvrige, at Erik Clausens bror Helmer skulle med, men lige inden man skulle køre fra Ting- og Arrestbygningen, nåede Børge Olesen frem.

Erik Clausen var leder af et kompagni i Roskilde på ca. 80 mand. Mange af folkene i det kompagni havde sympati for kommunisterne. De to andre lokale folk i vognen, Børge Olesen og Knud Andersen, tilhørte kompagniet. En del af de andre folk i kompagniet skulle til Ringsted for at afvæbne Schalburgkorpset.
De dræbte er flyttet og mange lokale kommer forbi for at se den ødelagte bil. (Fotos: Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn).

Flere oplysninger søges om den omtalte Ford V8 årgang 1937 cabiolet med bagsæde. Model 78. Sortlakeret med røde kanter. Motornummer 18-3572591. Indregistreringsnummer A 13.656 (Roskilde).Dines Bogø
De fire dræbte blev båret til kapellet på sygehuset i Alléen, hvor de blev lagt på gulvet.

Alle fire dræbte blev flyttet de kun 100 m til kapellet på Sorø Sygehus.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. Vognen blev flyttet til en garage i firmaet Toftegaards Eftf. på den anden side af Slagelsevej. (Fordforhandler og Shell-station) adresse Holbækvej 1. (Foto fra 1959). Th. 6. - 8. maj 1945. På samme sted modtog den lokale befolkning med begejstring de britiske styrker, der fra Korsør var på vej til København. Sept. 2013. Albertikrydset

Erik Haaest skriver om sagenForfatteren, journalist Erik Haaest skrev i september 1977 om Sorø. Som med meget andet af det Erik Haaest skrev om, fik han fat i nogle brudstykker, som han så bearbejdede. Erik Haaest's beskrivelse Det var ikke Falck-redder Børge Olesen, der var chauffør og hans spidsbukser var grå og de lignede ikke Hipos benklæder. Ingen beretninger tyder på, at der blev smidt håndgranater ind i vognen efter, at den var bragt til standsning. Beskrivelsen af ligenes tilstand og behandlingen af ligene er stærkt overdrevet.

Haaest betegner frihedskæmperne fra Sorø som mordere og antyder der dækkes over aktionen, fordi folkene tilhørte/tilhører byens spidser. Samtidig skriver Haaest, at han ikke aner, hvem Sorø-folkene er.

Erik Haaest skriver om retsreferaterne? Der blev optaget politirapport, men den har han ikke læst. Der var ingen retssag.Journalist Lene Berthelsen skriver om sagen

Artikel-1 11. aug. 2012 ... Dines Bogø ... Artikel-2 11. aug. 2012
11. august 2012 bragte Dagbladet Ringsted - Sorø m.v. en længere omtale af forløbet (i forskellige opsætninger). To lokale fortæller bl.a. om, hvordan de oplevede situationen den 5. maj 1945, da de befandt sig på Ringstedvej.


Tragedien. Del 4.