Del 5. Tragedien i Sorø 5. maj 1945.............Webmaster: Dines BogøDel 1. Del 2. Del 3. ..... Dines Bogø ...... Del 4. Del 6. Del 7. ..... Dines Bogø ...... Foredrag om tragedien Sorø: Generelt


10. maj 1945 Roskilde Domkirke


Dines Bogø Dines Bogø
10. maj 1945. Begravelsen i Roskilde Domkirke. Ca. 3.000 overværede højtideligheden. Børge Olesens kiste står yderst til højre. Ved kisten ses kammerater og Børge Olesens bror og svigerinde. På foto taler pastor K. Kroon. Umiddelbart efter talte oberstløjtnant C.F. Løkkegaard. (Tv. Arkiv: Niels Gyrsting. Th. Foto udlånt af Helge Olesen).

Dines Bogø Dines Bogø
Dines Bogø Dines Bogø
Efter højtideligheden blev Børge Olesen og Erik Clausens kister ført over Stændertorvet. Fotos via Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

Dines Bogø
Fra Stændertorvet blev kisterne ført videre ad Algade til Østre kirkegård. (Fotos via Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. I.flg. avisreferater stod 4.000 mennesker langs ligtogets rute.

Dines Bogø
Tv. Mindesmærke på Roskilde Rådhustorv "Stændertorvet" fotograferet af Kurt Nicolaisen, 10. maj 2011, på årsdagen for begravelsen. Foto th: Dines Bogø, 3. oktober 2011).

Dines Bogø
Udsnit af inskription på mindesten, Stændertorvet, Roskilde.

Inden højtideligheden i Roskilde Domkirke for de tre lokale, åbnede man deres kister, der var anbragt i domkirkens kapel. Familien ville sige et sidste farvel.

De afdødes kammerater og pårørende konstaterede chokeret, at de dræbte stadig var iført deres gennemhullede uniformer og at de dræbte ikke var gjort istand. Det blev der rådet bod på af lotter og sygeplejersker fra det lokale sygehus.De tre dræbte fra Roskilde var:CB-instruktør, pressesvend Knud Hjalmar Andersen, Møllehusvej 7, Roskilde (3/7-1916, Roskilde). Begravet Himmelev Kirkegård. Ved graven stod CB'er æresvagt. Hans bror Keld Andersen, der også var gruppekammerat, talte ved graven.

Dines Bogø
Arbejdsmand Jens Erik Clausen, Bredgade 19, Roskilde (27/6-1921, Haraldsted). Begravet Østre Kirkegård, Roskilde. Thorvald Ipsen "Tot" talte ved graven på kammeraterne og familien vegne.

Dines Bogø
Falckredder Børge Thøger William Olesen, Asylgade 26, Roskilde (16/5-1910 Frederiksberg). Begravet Østre Kirkegård, Roskilde. Noel Olesen talte ved graven om sin bror og takkede på familiens vegne for deltagelsen.I 1965 vedtoges det, at de faldne frihedskæmperes grave skulle fredes, og disse forsynedes med en særlig reliefmedaljon, udført omkring 1970 af billedhuggeren Knud Nellemose. Motiv: En knælende fakkelbærer og versalindskriften: »Faldet i Danmarks frihedskamp 1940 1945".

Medaljon på Børge Olesens gravsten mangler (oktober 2011). Se placering af de to gravsteder her.

Roskilde, Østre kirkegård
Medaljon på Børge Olesens gravsten mangler stadig (oktober 2013).

Roskilde, Østre kirkegård
30. maj 2019. Ny medalje er påsat Børge Olesens gravsten i 2018-2019. (Foto: Michael Ibsen).

Albertikrydset - 5. maj 1945 Albertikrydset - 5. maj 1945
På Falcks Hovedstation i Tietgensgade 67, København og på den lokale Falck station i Bredgade, Roskilde blev der opsat mindeplader for Børge Olesen. Begge mindeplader blev i.flg. det oplyste flyttet til Falck-bygningen, Bernstorffsgade 27-29 i København. I dag er en af mindepladerne for Børge Olesen opsat på Falcks Hovedstation i Hvidovre.
Roskilde Dagblad skriver den 11. maj 1945, at der er lagt mange blomster på det sted i Sorø, hvor de fire omkom.Den dræbte kurér fra København:


Tilknyttet afsnit 5 (Vesterbro, Valby, Frederiksberg), 2. bataljon, 2. kompagni.


Erik Andersen 1924-1945. (Familiefoto via Pia Hoffmann).

Erik Andersen var stærkt modstander af besættelsesmagten og han ønskede at deltage aktivt i modstandsbevægelsen. Han ville ikke bære våben, men fungerede ofte som kurér. Bl.a. var han illegalt i Sverige med vigtige meddelelser.

Det var også i sin egenskab som betroet kurér, at han var på vej fra København til Odense den 5. maj 1945.
Stud. jur. Erik Andersen, Pelargonievej 20, Frederiksberg (født 24. november 1924, Frederiksberg) er begravet på Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg, 5-G-57.stud. jur. Erik Andersen
24. 11. 1924 - 5. 5. 1945
Han kæmpede. Han faldt.
For Danmark. For os.
Mindesten/tavler Grøndalsvængets Skole, Frederiksberg Gymnasium (opsat 15. juni 1946), Københavns Universitet og Teknologisk Institut. Han var nysproglig student fra Frederiksberg Gymnasium 1943.

Erik Andersen skulle have være forlovet den 7. maj 1945, to dage efter, at han blev dræbt.


Tragedien. Del 6.