Del 1. Tragedien i Sorø 5. maj 1945............Webmaster: Dines BogøArtikel i BT 5. maj 2015. I Artikel i BT 5. maj 2015. II ..... Dines Bogø ..... TV2 Øst indslag 5. maj 2015 Sorø: GenereltBogø

ALBERTIKRYDSET


Del 2.................... Del 3.

Del 4.................... Del 5.

Del 6.................... Del 7.

Foredrag om tragedien

Artikel om tragedien

Hvem var ejer af vognen?

Efterlysning af to vidner

Blomster ved mindepladen
..............................................................
I befrielsensdage skete der mange ulykker. Unge mennesker uden erfaring med våben, misforståelser og uklare kommandoer var årsag til uheld med alvorlige følger. En af de mest kendte tragiske begivenheder udspillede sig i "Albertikrydset" i Sorø, 5. maj 1945 kl. 13.00.Dines Bogø Dines Bogø
Modstandsbevægelsen i Roskilde havde i et stykke tid disponeret over en sort Ford V8 cabriolet, årgang 1937. Vognen står efter befrielsen parkeret øst for villavejen "Eget Bo" på et værksted på hjørnet af Holbækvej og Ringstedvej 2. Vognen var under renovering (lakering og ny kaleche). (Foto i privatarkiv).Hvem ejede vognen?


Dines Bogø
Foto i privateje fra ca. 1938.

I.flg. det oplyste blev vognen skaffet via reservelæge Vibeke Dahl, der arbejdede på Sct. Hans Hospital i Roskilde. Vibeke Dahl var medlem af "Frit Danmark" og leder af en lokal bladgruppe. Vognen var evt. "organiseret" fra en værnemager.

Andre fortæller, at vognen tilhørte en kvindelig tandlæge fra Roskilde. Det siges også, at vognen var hentet i København hos en værnemager og at en lokal kaffegrosserer købte den efter krigen.

Ejerforholdet fra efteråret 1945 er kendt. Vognen bliver indregistreret til en fabrikant i København.Dines Bogø
2. maj 1945 blev en formodet stikker skudt ud for Borgerdiget 25 (over for Absalonsgade). Han blev skudt med maskinpistol af modstandsfolk, der sad i den forbikørende sorte Ford. (Foto i privatarkiv).

Den sorte Ford V8 cabriolet var bl.a. blevet brugt som eskorte for lastvogne ved afhentning af nedkastede våben eller flytning af våbendepoter.


Til daglig stod en lastvogn og eskortevogn i en nu nedrevet lagerbygning i gården bag glarmester Robert Guhle, Algade 17. Knud Bregenborg, der var medlem af gruppen, var ansat i glarmesterfirmaet og han havde fået lov til, at have illegale våben og køretøjer i Guhles lagerbygning. Vognen blev senere renoveret på Record Hansens værksted, Algade 27.

Den anden lastvogn, som modstandsgruppen disponerede over stod i Roskilde Brandvæsens garage. Brandinspektøren var bestemt ikke glad for, at den lastvogn af og til blev hentet.

En aften, hvor de ville køre væk med lastvognen, ville den ikke starte. De trak den ud af garagen og forsøgte at skubbe den igang ned ad Sankt Ols Stræde. Det lykkedes ikke. Brandinspektøren havde fjernet tændrørene.

Dines Bogø
Guhles forretning i Algade 17. Bag ejendommen lå en nu nedrevet lagerbygning. Når man skulle bruge vognene illegalt, kørte man ikke ud via porten, men via Sankt Peders Stræde. (Foto via Preben Guhle). Nedkastninger ved Roskilde

Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Om morgenen lørdag den 5. maj 1945 kl. 08.15, stillede de lokale modstandsfolk til mønstring i Klostermarken. På vej gennem byen blev de hyldet. Her passerer Erik Clausens gruppe Stændertorvet. Foran den sorte Ford V8 kører en motorcykel med sidevogn. Mandskabdet her forsøger at bane vej for kolonnen, der skal gennem Algade.

Bemærk flaget på venstre side af den sorte Ford. Svært at sige hvilket flag, der er tale om, men i befrielsesdagene blev et blå-hvidt flag anvendt af den lokale modstandsbevægelse.

Da vognen bliver beskudt senere på dagen i Sorø ser flere, at der er flag på vognen og at folkene i bilen bærer frihedskæmperarmbind. I Sorø mener flere, at de har set et blå-hvidt flag på vognen.I forbindelse med befrielsen havde de forskellige regioner brug for lokale lister med navne på personer, der skulle anholdes. Fra København sendte man 5. maj 1945 en kurér med toget til Odense med de omtalte lister. Det var vigtigt, at listerne kom hurtigt frem, så man undgik at for mange "forkerte" blev anholdt og de "rigtige" nåede at forsvinde.

Kurér var Erik Andersen (24/11-1924 Frederiksberg) der var tilknyttet organisationen "Ringen" og "Studenternes Efterretningstjeneste".

Erik Andersen nåede kun til Roskilde. Toget kørte ikke videre og derfor henvendte han sig til kontaktfolk i Roskilde. Modstandsbevægelsen disponerede bl.a. over A 13.656, en sort Ford V8 cabriolet årgang 1937, type 78.

Med chauffør og to ekstra folk fortsatte Erik Andersen videre fra Roskilde mod Korsør. Falckredder Børge Olesen var en af de tre der skulle ledsage Erik Andersen til Korsør.

Dines Bogø Dines Bogø
5. maj 1945 formiddag. Falckredder Børge Olesen, der var tilknyttet en af lokale modstandsgrupper, ses her foran Thing- og Arrest Huuset i Jernbanegade. Se også foto af denne lastvogn her. (Tv. udlånt af Helge Olesen. Th. Samme position 3. okt. 2011 i Jernbanegade).

Dines Bogø
Maj 1945. Lokale modstandsfolk ved Thing- og Arresthuset. (Foto udlånt af Henning Bjørn Larsen).

Medens vognen var på vej over Sjælland opstod der i Ringsted et rygte om, at flygtende Hipo-folk o.l. var på vej mod Sorø.


Del 2.